Internet Traffic Agent

Tải về
2,5 (4) FlexiFlexbyte Software Dùng thử 613 Dung lượng: 2 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Internet Traffic Agent là công cụ hiệu quả và rất tiện ích để theo dõi lưu lượng sử dụng Internet. Nó sẽ giúp giám sát lưu lượng sử dụng mạng ở bất kì địa chỉ IP nào mà người dùng đã truy cập cũng như giữ các thông số về lưu lượng truy cập hàng ngày. Công cụ này sẽ lấy tất cả địa chỉ IP trong mạng cục bộ và cho phép dò tìm lưu lượng chính xác đã sử dụng bởi bất kì ứng dụng nào. Thêm vào đó, nó còn có khả năng dò tìm những người dùng hoạt động tích cực nhất trên mạng và giám sát việc sử dụng mạng của chính bạn.

Internet Traffic Agent

Internet Traffic Agent cuung cấp bản báo cáo hàng ngày của từng địa chỉ IP mà người dùng đã truy cập. Tất cả các host đã truy cập đều được hiển thị ở một mục riêng. Công cụ này hiển thị lưu lượng đã gửi đi/nhận được theo Bytes, Kbytes hoặc Mbytes theo người dùng chọn. Bên cạnh đó, người dùng còn có thể đặt koảng thời gian lưu lại các thay đổi của cơ sở dữ liệu và khoảng thời gian giữ các bản ghi. Internet Traffic Agent cho phép dễ dàng cài đặt các bộ lọc khác nhau. Công cụ này hiển thị thông số bản ghi cho mỗi bộ lọc. Quan trọng hơn cả, Internet Traffic Agent sẽ hiển thị vị trí địa lý của từng địa chỉ IP và tên server.

Lamle

2,5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2 MB
  • Lượt xem: 624
  • Lượt tải: 613
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế