Mouse Tweaks Mod Minecraft Mod hỗ trợ chế tạo đồ cực nhanh

Tải về
3,1 (20) YaLTeR97 Miễn phí 2.667 Dung lượng: 67,2 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/10

Mouse Tweaks Mod for Minecraft hỗ trợ người chơi chế tạo dụng cụ nhanh hơn khi xây dựng và sáng tạo thế giới mở Minecraft.

Mouse Tweaks Mod chế tạo công cụ nhanh

Mouse Tweaks Mod 1.12.1/1.11.2 thay thế cơ chế kéo RMB tiêu chuẩn, bổ sung 2 kiểu kéo LMB mới và cho phép di chuyển item nhanh hơn bằng cuộn chuột. Mọi thứ đều được bật hoặc tắt trong file config hoặc trong thực đơn tùy chọn mod của Minecraft Forge.

Cách sử dụng Mouse Tweaks Mod

RMB Tweak

Tương tự như kiểu kéo RMB chuẩn nhưng chỉ khác biệt duy nhất 1 điểm: nếu bạn kéo qua 1 slot nhiều lần, item cũng sẽ được đặt vào đó nhiều lần. Có thể thay thế kiểu kéo truyền thống.

Thiết lập: RMBTweak=1.

 • Giữ chuột phải.
 • Kéo chuột xung quanh lưới chế tạo.
 • Bạn có thể kéo chuột lên trên cùng các khối vuông hiện có.

Thiết lập: EnableLMBTweakWithItem=1.

LMB Tweak (kèm item)

Cho phép chọn nhanh hoặc di chuyển nhanh item cùng loại.

Thiết lập: LMBTweakWithItem=1.

 • Giữ chuột trái.
 • Kéo chuột xung quanh kho. Item cùng loại sẽ được chọn.
 • Nhấn giữ phím Shift và kéo. Item cùng loại sẽ chuyển sang trạng thái Shift-Clicked.

Sử dụng thao tác chuột kết hợp phím

LMB Tweak (không có item)

Di chuyển nhanh item sang kho khác.

Thiết lập: LMBTweakWithoutItem=1.

 • Nhấn phím Shift, sau đó giữ chuột trái. Con trỏ chuột sẽ không xuất hiện vì 1 số lý do.
 • Kéo chuột xung quanh kho. Item sẽ chuyển sang trạng thái Shift-Clicked. Con trỏ chuột sẽ không xuất hiện vì 1 số lý do.

Wheel Tweak

Cuộn để di chuyển nhanh item giữa các kho. Khi cuộn xuống 1 ô chứa đồ, item sẽ di chuyển từng cái 1. Khi cuộn lên, item sẽ chuyển vào đó từ 1 kho khác.

Thiết lập: WheelTweak=1.

Thiết lập: WheelSearchOrder=1.

 • Khi cuộn lên, mod sẽ tìm item từ cuối trở về đầu (nếu thiết lập là 1) hoặc từ đầu xuống cuối (nếu thiết lập là 0).

Thiết lập: WheelScrollDirection=0.

 • Đặt lại là 1 để đổi thao tác cuộn mặc định. Khi đặt là 1, cuộn xuống để kéo item và cuộn lên để đẩy.

Thiết lập: OnTickMethodOrder=Forge, LiteLoader.

Mouse Tweaks có thể sử dụng nhiều API trong phương pháp OnTick mà chương trình yêu cầu. Bạn có thể dùng thiết lập này để điều khiển API theo ý muốn.

Loc Nguyen

3,1 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 67,2 KB
 • Lượt xem: 3.773
 • Lượt tải: 2.667
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/10

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm