Tinychat Chat video nhóm miễn phí trên Facebook

Truy cập
  • Đánh giá:
    3,4 ★ 30 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 3.759
  • Lượt tải: 3.750
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows, Mac OS X, Linux
Giới thiệu

Tinychat là phần mềm chat video nhóm miễn phí, cho phép bạn thực hiện những cuộc gọi video với bạn bè trên Facebook cũng như những người bạn mới trên các trình duyệt online khác.

Tinychat

Tinychat có hơn 20.000 người online ở bất kỳ thời điểm nào, do đó để tìm kiếm một người bạn mới thật dễ dàng. Duyệt các thư mục trục tiếp hoặc giữ liên lạc thường xuyên với nhóm của bạn.

Tinychat

Tinychat

Đặng Hương