Flash Cards Quiz for Android

Tải về

3 (1) Paragon Software Group Tính phí 357 Dung lượng: 344 KB Ngày: Yêu cầu: Android OS

Flash Cards Quiz for Android được thiết kế đặc biệt để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ và ghi nhớ của người dùng.

Flash Card là ghi chú đặc biệt, nơi bạn có thể thêm các thông tin quan trọng để đọc sau này. Phần mềm này có thể thêm chủ đề và các định nghĩa liên quan. Tạo một thẻ mới hoặc thêm một thẻ với từ tương ứng từ từ điển.

Flash Cards Quiz for Android

  • Sử dụng định nghĩa giọng nói từ thẻ
  • Thêm thẻ với từ đầu của bất kì bài báo nào. Ít nhất một SlovoEd dictionary (phiên bản 2.1 trở lên) được cài đặt trên thiết bị.
  • Tùy biến cấu trúc của tất cả thẻ Flash nhằm phù hợp với nhu cầu của người dùng.
3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Tính phí
  • Dung lượng: 344 KB
  • Lượt xem: 363
  • Lượt tải: 357
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android OS
Liên kết tải về
Link Download chính thức: