MoreMotion Application Studio 6.1.0 Phát triển ứng dụng web toàn diện

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 6.1.0
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 64,3 MB
 • Lượt xem: 80
 • Lượt tải: 58
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/Vista/7
Giới thiệu

MoreMotion Application Studio (MMAS) là IDE phát triển ứng dụng web hoạt động trên nền tảng Windows. Nó được thiết kế để giúp người sử dụng phát triển các ứng dụng hoàn hảo trong thời gian ngắn hơn và nguồn lực ít hơn.

MoreMotion Application Studio

Chức năng của MoreMotion Application Studio:

Lý tưởng cho các ứng dụng độc lập với nền tảng

Các ứng dụng web được phát triển với MMAS về cơ bản là ứng dụng web Java và chúng hoạt động trên nền tảng Java. Do đó, ứng dụng web đó có thể chạy trên bất kỳ hệ điều hành nào bao gồm Windows, Linux, Unix, AS400, IBM MVS,…

MMAS có thể truy cập vào bất kỳ hệ thống cơ sở dữ liệu nào

Khi có driver JDBC phù hợp được cung cấp, MMAS có thể truy cập vào mọi hệ thống cơ sở dữ liệu bao gồm Oracle, MS SQL Server, DB2, MySQL, Postgre, Informix, Sybase, Progress, MS Access,…

Nhiều thành phần khác nhau

Thư viện MMAS gồm có hơn 200 thành phần để đáp ứng tất cả các yêu cầu của một ứng dụng web toàn diện.

Mailer

Mailer cung cấp các yếu tố dễ sử dụng để gửi mail văn bản hoặc HTML tới người nhận. Nó cho phép đính kèm nhiều tập tin vào mail. Mail có thể được gửi trong foreground hoặc background sử dụng đa luồng.

Nội dung của mail HTML có thể được thiết kế với Application Studio giống như thiết kế trang năng động thông thường. Mailer có thể dựng nội dung mail riêng biệt cho từng người nhận mail với chức năng xử lý XSLT trước khi gửi.

Filer

Filer cho phép nhà phát triển xử lý các hoạt động tập tin cơ bản với chức năng sau:

 • Truy vấn thư mục và tập tin.
 • Truy vấn hồ sơ tập tin văn bản.
 • Xóa, di chuyển và sao chép tập tin hoặc thư mục.
 • Liệt kê các thuộc tính của tập tin hoặc thư mục.
 • Zip các thư mục và mở rộng tập tin zip tới thư mục.
 • Tạo tập tin văn bản.
 • Upload tập tin từ máy tính cục bộ tới máy tính server.

Reporter

Reporter hỗ trợ 2 công nghệ tạo báo cáo quan trọng gồm:

 • JasperReports: công cụ tạo báo cáo nguồn mở phổ biến được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng Java.
 • XSL-Fo: có thể được gọi là tương lai của in ấn. XSL-Fo có khả năng của XSLT trong việc tạo báo cáo có chứa các đồ họa SVG.
 • Bên cạnh việc hỗ trợ tạo báo cáo, Reporter còn cung cấp nhiều chức năng giá trị để in ấn các tài liệu đã tạo ra tới cả máy in server và client.

Bảo mật

Security cung cấp các yếu tố giao diện người sử dụng dễ dàng mà có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu.

SML là tên của ngôn ngữ cấp độ cao để script toàn bộ các hoạt động bảo mật: LoginUser(), CreateUser(), SetRole(),… Với mỗi yếu tố của thành phần này, một domain bảo mật khác có thể được thiết lập bên trong cùng ứng dụng trong khi cái này đang giao thiệp với cơ sở dữ liệu cục bộ thông qua RelDB Security Broker, thì cái khác có thể xác thực người sử dụng từ hệ thống Ldap.

Để hỗ trợ cho các ứng dụng không sử dụng https, cấp độ bảo mật có thể được gia tăng với chức năng Challenge-Response.

DHTMLMenu

DHTMLMenu được sử dụng để tạo ra tập tin Javascript của các thành phần menu DHTML bên thứ 3 dựa vào thông tin người sử dụng hiện thời và phiên/hệ thống khác.

Tập tin Javascript chỉ được tạo ra một lần duy nhất trong suốt phiên người sử dụng trong khi thông số của menu cũng giữ nguyên. Nói cách khác, trừ khi các thông số đó thay đổi, dịch vụ tạo menu của DHTMLMenu sẽ không được gọi để ngăn chặn tình trạng giảm hiệu suất.

Internationalization (I18N)

I18N hỗ trợ cho việc phát triển các ứng dụng đa ngôn ngữ. Đối với toàn bộ những ngôn ngữ được hỗ trợ, chỉ có một bản sao chép duy nhất cho mỗi trang trong dự án. Do đó, các thuộc tính "Language" và "Character set" của trang phải được thiết lập tới "Multi-Lingual" và "utf-8".

Lập lịch trình

Scheduler cho phép chạy các tiến trình trong background nhanh chóng hoặc vào thời gian theo lịch trình.

Nếu không có thành phần này, các tiến trình sẽ luôn bị ràng buộc với yêu cầu của người sử dụng có nghĩa là người sử dụng của ứng dụng web đó phải kích hoạt việc thực hiện tiến trình.

Với Scheduler, bạn hoàn toàn có thể phát triển template tiến trình và lập lịch trình cho nó, chẳng hạn chạy vào nửa đêm. Các tiến trình tốn nhiều thời gian có thể được tách rời khỏi yêu cầu đó bằng cách khởi chạy công việc background và người sử dụng có thể được phản hồi ngay để biết rằng yêu cầu của họ đang được xử lý.

CKEditor Integration

CKEditor Integration tích hợp CKEditor phổ biến vào trong Application Studio này. Với các yếu tố được cung cấp, bạn có thể dễ dàng xây dựng đầu vào nội dung phong phú từ người sử dụng. Thành phần này kết hợp với "Filer/FManager" để quản lý (upload, duy trì, lựa chọn) hình ảnh và tài liệu được đặt trên các thư mục server.

Net (FTP)

Các yếu tố của thành phần FTP được cung cấp để thực hiện tác vụ FTP (File Transfer Protocol) dễ dàng mà không cần viết mã code Java. Với những yếu tố này, bạn có thể thiết lập kết nối FTP tới server FTP, truy vấn tập tin từ xa, truyền tải tập tin từ/tới server FTP, xóa hoặc đổi tên tập tin.

Tính năng của MoreMotion Application Studio:

Thiết kế WYSIWYG

Các trang web có thể được thiết kế mà không cần xử lý code HTML, và chúng được hiển thị trong trình duyệt theo cách chuẩn xác như chúng xuất hiện trong khu vực thiết kế.

MoreMotion Application Studio không bị giới hạn như các công cụ chỉnh sửa WYSIWYG khác. Nó có thể biên dịch thiết kế trực quan của bạn thành code HTML tương thích trình duyệt thành công hơn nhiều so với công cụ khác.

MoreMotion Application Studio cho phép bạn sử dụng kiểu CSS và nhập code HTML nguyên bản.

Project Explorer

Project Explorer của MoreMotion Application Studio hiển thị mọi mục đơn lẻ mà có trong một dự án và cung cấp quyền kiểm soát toàn diện cho người sử dụng cùng với dòng lệnh được cung cấp trên context menu.

Khi trang được mở, nó cũng hiển thị toàn bộ các yếu tố được sử dụng trong trang đó để xác định và quản lý yếu tố của các trang phức tạp.

Library Explorer

Các yếu tố thư viện và thành phần MoreMotion có trong thư viện đó có thể được chèn vào trong trang đơn giản bằng cách sử dụng chuột.

Property Editor

Các thuộc tính của trang, yếu tố, chủ đề và thành phần dự án có thể được xem và chỉnh sửa từ Property Editor, một trong những đơn vị điều khiển chính của MoreMotion Application Studio. Khi nhiều yếu tố trên một trang được lựa chọn, chỉ những thuộc tính thông dụng mới được hiển thị. Các giá trị được cung cấp cho thuộc tính đó được áp dụng tới toàn bộ các yếu tố có trong phần lựa chọn.

Property Editor có thể được thiết lập để nổi trên khu vực thiết kế mà không gây trở ngại cho người thiết kế.

Thanh công cụ căn chỉnh và kích thước

Với loạt câu lệnh phong phú được cung cấp trong thanh công cụ căn chỉnh và kích thước của MoreMotion Application Studio, các yếu tố có thể được căn chỉnh và định kích thước cùng với những cái khác trên trang.

Tìm kiếm và thay thế

Các yếu tố trên những trang đang mở có thể được tìm kiếm theo văn bản đưa ra và tùy chọn văn bản được tìm thấy trong thuộc tính giá trị có thể được thay thế bằng các chuỗi thay thế đã xác định.

Menu tùy chỉnh và shortcut

Toàn bộ các menu và shortcut bàn phím có thể được tùy chỉnh tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Có thể kéo câu lệnh menu lên thanh công cụ và xác định lại shortcut bàn phím.

Hỗ trợ ngữ cảnh

Khi một thuộc tính được lựa chọn trên Property Editor, nhấn F1 để nhận được hỗ trợ cho thuộc tính đó. Chức năng hỗ trợ ngữ cảnh này còn hoạt động khi một yếu tố được lựa chọn trên khu vực thiết kế trang và phím F1 được nhấn.

Bảng màu trang web

Bảng màu tích hợp có thể được sử dụng cho việc áp dụng màu sắc tới các mục. Ngoài ra, bạn còn có thể lựa chọn màu sắc từ khu vực làm việc thông qua công cụ Eyedropper được nhúng trong bảng đó.

Công cụ chỉnh sửa map hình ảnh

Với công cụ chỉnh sửa map hình ảnh tích hợp này, các hotspot có thể được xác định cho tất cả các dạng đồ họa. Công cụ hình chữ nhật, hình tròn và đa giác của bộ chỉnh sửa này có thể được sử dụng để xác định những khu vực có thể click được của hình ảnh.

Graphic Text

Graphic Text là yếu tố có khả năng ghép văn bản với hình ảnh và do đó loại bỏ sự cần thiết của việc tạo ra nhiều tập tin hình ảnh khác nhau thông qua bộ chỉnh sửa hình ảnh bất cứ khi nào văn bản mới được yêu cầu.

Trong suốt tiến trình xây dựng, MoreMotion Application Studio tạo ra tập tin GIF bằng cách dựng văn bản đã đưa qua hình ảnh đó. Tập tin GIF được tạo ra sẽ được đặt tên tự động.

Công cụ chỉnh sửa Javascript tích hợp

Mã code của các yếu tố Javascript đã nhúng và tiến trình sự kiến của tất cả các yếu tố đó có thể được xem và chỉnh sửa với công cụ chỉnh sửa Javascript tích hợp.

Nó cung cấp cho bạn tính năng tìm kiếm, thay thế và làm nổi bật cú pháp ngôn ngữ Javascript.

Sự kiện DHTML

Khi sử dụng Property Editor, các sự kiện HTML động có thể được xác định cho nhiều yếu tố. Toàn bộ sự kiện động có thể được áp dụng tới yếu tố được liệt kê bên dưới tab Events của Property Editor.

Bên cạnh những sự kiện DHTML thông thường, MoreMotion Application Studio còn cung cấp nhiều sự kiện được mô phỏng khác (chẳng hạn OnCreate) để nâng cao khả năng phát triển.

Mở rộng và tái sử dụng

Template và yếu tố trang dành cho các cấu trúc được sử dụng thường xuyên có thể được tạo và chèn vào trong thư viện. Yếu tố trong thư viện có thể được sử dụng trên các trang với tần suất mong muốn. Những thay đổi được tạo ra trên các yếu tố trang sẽ không ảnh hưởng đến thư viện đó.

Khi yếu tố thư viện được cập nhật, những thay đổi đó được thừa hưởng bởi tất cả các trường hợp trên trang, trong khi thay đổi bởi người sử dụng trên các trường hợp đó vẫn giữ nguyên.

Xây dựng thông minh và kiểm tra đường link hỏng

Khi câu lệnh Build được cung cấp bởi người sử dụng, MoreMotion Application Studio sẽ kiểm tra tất cả các yếu tố của trang và chỉ xây dựng những trang chịu tác động của những thay đổi được tạo ra cho dự án. Trong quá trình xây dựng, nó sẽ báo cáo toàn bộ những đường link hỏng tới trang dự án không có hoặc thành phần đã gỡ bỏ.

Đăng tải thông minh với FTP client tích hợp

Các mục của một dự án được yêu cầu trong môi trường đăng tải (trang, hình ảnh, video, tập tin thực thi và cấu hình) có thể được đăng tải tới host từ xa mong muốn thông qua FTP client tích hợp. MoreMotion Application Studio xác định và liệt kê toàn bộ những tập tin đã thay đổi mà cần được đăng tải và cho phép người sử dụng thao tác danh sách đó trước khi bắt đầu đăng tải.

Liên kết các thuộc tính tới nút XML

Bất cứ thuộc tính của yếu tố nào cũng có thể được liên kết tới một nút XML thông qua chức năng $vof().

Gán giá trị

Các giá trị có thể được gán tới thuộc tính của yếu tố thông qua chức năng $vof().

Chẳng hạn, màu sắc background của một bảng có thể được xác định như sau:

$vof(position() mod 2 = 0 ? 'silver' ; 'gray')

Và nó sẽ được biên dịch thành:

<xsl:attribute name="style"> background-color:

<xsl:choose>

<xsl:when test="position() mod 2 = 0">silver</xsl:when>

<xsl:otherwise>gray</xsl:otherwise>

</xsl:choose>;

</xsl:attribute>

Lặp lại các bảng

Bạn có thể nhóm nhiều yếu tố với bảng và lặp lại chúng theo chiều ngang hoặc dọc cùng với nút XML đã phân loại. Những bảng lặp lại đó có thể chứa bảng lồng nhau và bạn có thể xác định và đưa thông số XSL vào.

Template XSL

Bạn có thể dễ dàng link tập tin template XSL bên ngoài hoặc sử dụng template XSL đã nhúng mà có thể được chỉnh sửa với XML editor tích hợp.

Nguồn dữ liệu

Dữ liệu yêu cầu bởi các trang có thể được nhận dễ dàng bằng cách cài đặt các yếu tố Data source trong trang.

Server web tích hợp

Apache Tomcat Servlet Runner được tích hợp trong gói MMAS và được cấu hình trước cho việc thử nghiệm các dự án xây dựng bởi Application Studio. Nhà phát triển MMAS không phải cài đặt server web hoặc server ứng dụng để thử nghiệm ứng dụng web đã phát triển đó. Có thể quản lý Tomcat dễ dàng với các câu lệnh được cung cấp trong giao diện GUI của Application Studio.

Package Publish

Với tính năng Package Publish của Application Studio, bạn có thể dễ dàng tạo ra một gói có chứa Java VM, Apache Tomcat và Web Application. Sau đó, bạn có thể sao chép gói này tới máy tính Windows hoặc Unix (Linux) và bắt đầu ứng dụng đó bằng cách thực thi startup.bat hoặc startup.sh được cung cấp mà không phải thiết lập hay cài đặt bất cứ thứ gì.

Đặng Hương

Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo