ToDo Log for Android

Tải về
3 (1) Amimetic Tính phí 360 Dung lượng: 376 KB Ngày: Yêu cầu: Android OS

ToDo Log là một danh sách công việc cần làm hoặc không cần làm. Người dùng có thể ấn định các dấu vào tác vụ, sau đó làm việc với hiệu suất cao nhất bằng cách làm những việc cần làm và tránh những việc không cần thiết.

ToDo Log for Android

Các tính năng chính:

  • Ghi nhanh chóng và rất linh hoạt: Người dùng có thể dễ dàng thêm mới các mục tin, đánh dấu chúng khi đã thực hiện xong và ghi lại những sự việc đã xảy ra. Người dùng còn có thể thêm ghi chú với thông tin phụ.
  • Đồ họa để phân tích: Sau đó, người dùng có thể xem đồ thị biểu diễn khi bạn đã thực hiện xong công việc, khi bạn bị sao nhãng nhất hoặc thực hiện công việc xấu. Bằng cách xem qua biểu đồ, bạn có thể rút ra kinh nghiệm và làm tốt hơn ở lần sau

Lamle

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Tính phí
  • Dung lượng: 376 KB
  • Lượt xem: 364
  • Lượt tải: 360
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android OS
Liên kết tải về

Link Download chính thức: