FCSync Trial- Sync FB Contacts for Android 11.0 Đồng bộ dánh sách liên lạc trên Android

Tải về
3,5 (6) Masroid Applications Miễn phí 696 Dung lượng: 1 KB Ngày: Yêu cầu: Android 2.0/2.1 and up

Với FCSync, bạn có thể đảm bảo rằng mọi liên lạc trên điện thoại của mình sẽ có hình đại diện và ngày sinh nhật đi kèm.

Cách thức hoạt động:

FCSync thu thập hình đại diện và ngày sinh nhật từ Facebook và đặt chúng vào danh sách liên lạc trên điện thoại. Ứng dụng này không thêm bất kỳ liên lạc mới trên thiết bị mà chỉ thêm vào những liên lạc đang có.

FCSync có 2 lựa chọn đồng bộ chính:

1. Automatic Sync Tab:

 • FCSync sẽ tự động kết nối giữa bạn bè trên Facebook và danh sách liên lạc trên điện thoại.
 • Sau khi FCSync tìm được chính xác những liên lạc cần thiết, nó sẽ thu thập thông tin từ Facebook và đồng bộ về điện thoại.
 • Nếu FCSync không tìm thấy đúng liên lạc, nó sẽ tự động chuyển tên liên lạc đó sang thẻ Manual.

2. Manual Sync Tab:

 • Thẻ này cho phép người dùng quản lý tất cả những đường link giữa danh sách liên lạc trên điện thoại và danh sách bạn bè trên Facebook.
 • Thẻ này có chứa một bảng, bao gồm những liên lạc đã link và chưa được link, cho phép người dùng dễ dàng quản lý chúng. Những liên lạc đã được link được đánh dấu bằng màu xanh và liên lạc chưa được link đánh dấu bằng màu đỏ.

Bằng cách nhấn vào mục trong danh sách, bạn có thể:

 • Refresh: Cập nhật liên lạc với thông tin hiện tại từ Facebook.
 • Modify: Chỉnh sửa đường link giữa bạn bè trên Facebook và liên lạc trong máy.
 • Delete Link: Xóa đường link giữa tên liên lạc trên điện thoại và bạn bè trên Facebook, ngăn chặn tạo bản ghi khi đồng bộ bằng cách chọn link.

Tất cả các thông tin trong bảng sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu của ứng dụng.

Incremental Sync:

Trong trường hợp kích hoạt đồng bộ gia tăng - incremental sync, FCSync sẽ chỉ đồng bộ những liên lạc mới thêm vào điện thoại kể từ lần đồng bộ gần nhất hoặc những liên lạc chưa được đồng bộ.

FCSync Trial- Sync FB Contacts for AndroidFCSync Trial- Sync FB Contacts for AndroidFCSync Trial- Sync FB Contacts for Android

Một số cài đặt quan trọng:

 • Overwrite Existing Picture: Khi được kích hoạt, từng bức ảnh lấy về từ Facebook sẽ thay thế ảnh hiện tại đang sử dụng cho liên lạc trên điện thoại. Nếu không, việc đồng bộ sẽ chỉ là copy bức ảnh nếu liên lạc chưa có hình đại diện.
 • Incremental Sync (smart sync): Khi được kích hoạt, FCSync sẽ chỉ đồng bộ những liên lạc mới thêm vào điện thoại kể từ lần đồng bộ gần nhất hoặc những liên lạc vẫn chưa được đồng bộ.
 • Contact’s Birthday: Kích hoạt tính năng này, ngày sinh của từng người trong danh sách liên lạc sẽ được đồng bộ.

Lam Le

3,5 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 11.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 1 KB
 • Lượt xem: 729
 • Lượt tải: 696
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Android 2.0/2.1 and up
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm