Mailfreezr.com

Truy cập

3 (1) Mailfreezr Miễn phí 494 Ngày:

Đây cũng là một trang cho phép bạn gửi email vào tương lai. Theo quảng cáo của Mailfreezr thì bạn có thể gửi email đến 100 năm sau. Để sử dụng bạn truy cập địa chỉ trên nhập địa chỉ email người nhận ở khung Recipient's Email và địa chỉ email của bạn vào khung Your Email, tên của bạn và chủ đề ở khung Your NameSubject, nội dung email gửi đi ở khung Message. Bây giờ ban chọn khoảng thời gian gửi đi ở mục nhỏ phía dưới khung nội dung, nhập chính xác mã xác minh và nhấn freeze! là xong.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 498
  • Lượt tải: 494
  • Ngày:
Liên kết tải về
Link Truy cập chính thức:

Có thể bạn quan tâm