APKMirror cho Android Ứng dụng hỗ trợ cài đặt file APK trên Android

Tải về

3 (1) APKMirror Miễn phí 271

APKMirror Installer là một ứng dụng trợ giúp cho phép bạn cài đặt các file .apkm, .xapk và .apks hay tệp APK thông thường lên điện thoại Android dễ dàng.

APKMirror hỗ trợ bàn cài đặt các file APK lên máy Android

Ngoài ra, ứng dụng này còn có thêm một tính năng bổ sung được yêu cầu cao cho các file APK thông thường: Nếu cài đặt một file APK thất bạn và bạn muốn biết tại sao, bạn có thể xem lý do lỗi chính xác bằng cách bắt đầu cài đặt từ APKMirror Installer.

Tách dụng của APKMirror đối với các File APK phân tách?

Vào giữa năm 2018 tại Google I/O, Google đã công bố một định dạng phân phối ứng dụng mới có tên là App Bundles

Trước khi là các gói ứng dụng, các nhà phát triển có thể tạo một APK “béo” với tất cả thư viện và tài nguyên trong đó, hoặc quản lý thủ công nhiều biến thể APK (ví dụ: arm64 320dpi, x86 320dpi, arm64 640dpi,...)

App Bundles mới cho phép các nhà phát triển chuyển gánh nặng xử lý các biến thể cho Google, sau đó chia bản phát hành ứng dụng thành nhiều phần. Do đó, có thuật ngữ APK phân tách. Sau đó, mỗi bản phát hành bao gồm một APK cơ sở và một hoặc nhiều APK phân tách.

Ví dụ: Một ứng dụng duy nhất có thể có 5 tệp gồm base.apk + arm64.split.apk + 320dpi.split.apk + en-us.lang.split.apk + es-es.lang.split.apk.

Rất tiếc, bạn không thể cài đặt tất cả các phần tách APK này chỉ bằng cách nhấn vào chúng trên thiết bị của mình - bạn chỉ có thể cài đặt APK cơ sở, sau đó APK này sẽ bị lỗi do thiếu tài nguyên.

Và đó chính là lúc cần tới APK Mirror Installer.

APK Mirror Installer hỗ trợ bạn tải các ứng dụng có file APK phân tách

Vì nhiều ứng dụng đang chuyển sang định dạng APK phân tách mà không thể dễ dàng chia sẻ và cài đặt mà không có ứng dụng đồng hành, APKMirror đã phát triển một giải pháp để thích ứng với những thay đổi này và tiếp tục cho phép các tùy chọn chuyển tải dễ dàng và an toàn.

Mỗi tệp .apkm bao gồm một APK cơ sở và một số APK phân tách. Khi bạn đã cài đặt APK Mirror Installer và tải xuống tệp .apkm mà bạn muốn cài đặt, chỉ cần nhấn vào tệp đó hoặc sử dụng APKMirror Installer để tìm vị trí tải xuống. Bạn có thể xem nội dung chính xác của từng tệp .apkm và chỉ chọn các phần bạn muốn cài đặt để tiết kiệm dung lượng trên thiết bị của mình.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 985
  • Lượt tải: 271
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Tìm thêm: APKMirror

Liên quan, thay thế