tinyPlayer for Android

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 60 KB
  • Lượt xem: 589
  • Lượt tải: 585
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 1.5 trở lên
Giới thiệu

tinyPlayer là một một máy nghe nhạc có dụng lượng gọn nhẹ phù hợp cho mọi loại thiết bị Android.

tinyPlayer một máy nghe nhạc nhỏ nhẹ với tập tin / thư mục theo định hướng và không thông qua các thẻ siêu dữ liệu bị hỏng hoặcâm thanh bị mất.

+ Điều hướng qua các thư mục
+ Tổ chức các file trong danh sách nhạc
+ nhảy đến thời gian cụ thể.
+ player widget

An Nhiên (theo market.android)

Liên kết tải về

Link Download chính thức: