Wordoholic Dictionary for Android

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 109 KB
  • Lượt xem: 982
  • Lượt tải: 953
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android
Giới thiệu

Wordoholic Dictionary, một phần mềm dịch thuật ngay trên Android của bạn, nó hỗ trợ định dạng từ điển .dsl và .xdxf, nhưng không hỗ trợ stardict/sdict. Ngoài ra nó còn có thể chơi cả các loại file audio cho bạn dễ dàng nghe được những phát âm của từ mình muốn tra một cách thuận lợi hơn.

An Nhiên (theo market.android)

Liên kết tải về