SMSVault Lite for Android 1.2 Ẩn giấu tin nhắn

Tải về

3 (1) Macrosoft Miễn phí 120 Dung lượng: 634 KB Ngày: Yêu cầu: Android 2.0 và mới hơn

SMSVault Lite for Android là một ứng dụng bảo vệ SMS miễn phí cho phép giấu đi tin nhắn của bạn. SMSVault Lite cho phép bạn ẩn các tin nhắn hoặc số điện thoại cụ thể. Nó lọc và ẩn tất cả các tin nhắn đến và tin nhắn đi phù hợp với tiêu chí lựa chọn của bạn.

Sử dụng SMSVault Lite rất đơn giản. Bạn có thể chọn các cuộc hội thoại mà bạn muốn ẩn và nhấp vào nhiều cuộc hội thoại từ menu chính. Tin nhắn có thể được khôi phục vào Hộp thư đến của bạn ngay lập tức.

SMSVault Lite có tính năng bảo vệ mật khẩu và bạn có thể thiết lập mật khẩu của bạn khi bạn bắt đầu sử dụng nó.

Các tính năng:

- Chọn trên 5 số để thêm vào danh sách

- Ẩn cả thư đến và thư đi

- Tin nhắn được khôi phục vào Hộp ​​thư đến

- Bảo vệ mật khẩu

- Tải về miễn phí

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 1.2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 634 KB
  • Lượt xem: 128
  • Lượt tải: 120
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 2.0 và mới hơn
Liên kết tải về

Có thể bạn quan tâm